Vén ragadozó

Vén ragadozó
Nektek annyi....

2012. szeptember 21., péntek

KIK IS a MÜK és BÜK futtatottjai??! Amolyan "HELMECZY dr."-ok?! EZT A SZÉGYENT !

Ide előre tűzve a post megírását követő eseményt:
a post tárgyát képező TETŰ bilincsben-őrizetben
vezettette elő egy piti magánvádas ("böcsülletsertés" - a vén genya ellen.../??) ügyben

                             KISBERK SZABOLCS
oknyomozó riportert, a HírTV 
                             "CÉLPONT" című 
- remek, műfajteremtő - műsorának szerkesztő- riporterét.
Ezen "kissé felháborodtam"...

Ezért a következő nyilatkozatot teszem:


 "dr." Helmeci László BŰNÖZŐ és BŰNPÁRTOLÓ bugris vén alkoholista állat, gépész szakmunkásból ÉRETTSÉGI NÉLKÜL, párt (MSZMP) utasításra a levelező szakon quasi "jogásszá" TETT senkiházi, büdös paraszt, bűnöző és gennyedző agyú, buta vén köcsög "ügyecskéi", amik egy TV - hangfelvételen kimondott, büntetőügy aktájában szereplő módon - az oknyomozó televíziózás legkiválóbbjai ellen folyamatosan - aggályosan okszerű és jogszerű zaklatást,  mániás perelgetést, notórius panaszos magatartást tanúsítva a kiskaliberű falusi paraszt bosszúálló hőbörgésének módszerével ÁRTANI AKAR, mi több, a HírTV-t "kifektetni" akarja ....egy vén hülye, egy gátlástalan patkány, egy agyatlan posztkommunista vadbarom fekélyes elméje beteges túlműködése által!

                                       
                                       
ÁTHOZAT a megszűnőben lévő Blogterről -blogbejegyzés ITT
EGY SZARDARABRÓL,
az Ügyvédi Kamarák INFERNO-jából!:

I.


"Hó karón a nyuszika" (értette a "Hókarú Nauszikáa" eposzi jelzőt az Odüsszeia című elbeszélő költeményből idézve (Homérosztól) az érettségizetlen proli, aki ügyvédet játszik, de mocskosul!) - 

s aki "KÖZTISZTELETBEN álló ügyvéd" Bánáti Elnök Úr szemében.....

RÖHEJ!Ez a pöcs nem más, mint a vadbarom "dr". HELMÉSZTE A...Helmeczy László gépszerelő szakmunkás - és hivatásos MUSLINCA! - a sötét Szabolcsból.


Én magam egy hivatás gyakorlója vagyok - és nem blogolásból élek.
E hivatásnak SZABÁLYAI vannak írott formában, különböző szintű és rendű elvárások rögzítése útján.

Vannak azonban sehol le nem írt elvárásai....

Személyes sértésnek tekintem, 
és kikérem magamnak, hogy egy 
HELMECZY LÁSZLÓ  - ma még - "ügyvédi" hivatást, 
érthetetlenül nem Tuzséron (bocs' a tuzsériaktól...), 
hanem a szintén "jó firma" Kisteleki (szül.: KNITLHOFER, sváb) István MLSZ Elnökségének kezdete óta, 
valami rejtélyes módon Bánáti Dr. hivatali irodájával (Magyar Ügyvédi Kamara székhelye) szemközt a Bp. V.ker. Szemere utcában quasi "gyakorolva" folytat úgymond 
"ügyvédi"(??!) praxist.... - 
"köztiszteletben álló ügyvéd" minősítést kapjon a Magyar Ügyvédi Kar első emberétől !!
Tiszteli ám a Vörös Maffia ...de tán még az sem!

S a cca 10 ezer más ügyvéd,
aki 
-nem szenved krónikus alkoholizmusban, 
-nincs alkoholos demenciája, 
-nem trágár, 
-nem műveletlen tuskó, 
-nem bújt fel bűncselekményre, 
-nem vesz részt annak előkészületében, 
-nem haknizza végig a ker. tv-ket, naponta mást - mást hazudva;

az az ügyvéd, aki az érettségije után IRODALOMBÓL (és történelemből) KITŰNŐ eredménnyel felvételizett valamely Jogi Egyetemre, 
-nem pártvonalon intézték a LEVELEZŐS eredményeit,
- aki olvasta s akár betéve tudja Homérosz hőskölteményeinek fontosabb részeit:

ez a tízezer HOGYAN VÁLLALHATNÁ FÖL AZT A KIJELENTÉSÉT a fényestekintetű Bánáti MÜK Elnök Úr
elképesztő kijelentését, 
miszerint ez a a a  
hivatásunk szégyene, 
ez a Helmeczy: 
"KÖZTISZTELETBEN ÁLLÓ SZEMÉLY vagy ÜGYVÉD" ????


Köztiszteletben álló, úgymint "HONESTIOR", 
aki az archaikus Rómában többletjogokkal bírt a "humiliores"-szel,
"mezei" vagy épp "flaszter-" ügyvédekkel szemben??
Esetleg  quasi "respectus publicus"?
Ez a tavernák és cirkuszok népének szemében népszerűt jelentene...?

E Z A PRIMITÍV SENKIHÁZI PROLI?! "A"Helmetszi?

Sehol, ahol épeszű MAGYAR ember él!
Röviden az esetről, mert a PORTA (Ügyvédi Kamara) NEM NYILATKOZIK!

Dr. Réti Lájszló pesti Elnök
 azzal a hazugsággal védi kis kedvenckéjüket, 
hogyaszongya:
 "őt a Kamara Szabályzata köti, és nem adhat ki információt..."
(AKKOR RÓLAM HOGY TEHETSZ KÖZZÉ kettő  - bűncselekménynek minősülő - 'közleményt', GYÜKÉR, MI??! 
 De az az eset téged már jó útra juttat, Réti, te zsidóbérenc hazaáruló!)

Nos, T. Olvasó, jelen sorok szerkesztője egy más ügyben E HAZUG INDOK MIATT BŰNPÁRTOLÁS vétsége alapos gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményezett Dr. Réti László ellen! S az megállt a hatóság előtt ! 

Helmeczy ügye:
Valami drogot kívántak Kisberk Szabolcs Hírtv-s riporter kocsijába eldugni egyes személyek, akiknek képviselője Dr. Helmeczy Dr. volt. 
Ő nemhogy elhárította az ügyben közreműködést, vagy büntető feljelentést tett volna, hanem szervezte, közvetítette,  felbújtó és bűnsegéd volt !
Ezt a Tv hangfelvételekkel és képi anyaggal támogatni tudja. Ezeket a televíziós anyagokat többször leadta műsoraiban.
A szabolcsi erdők vadkanja ettől vad sértettség paranoid állatokába került és mindenkit mindenért feljelentett.

Nos, ez az utóbbi magatartás sem "ÜGYVÉDI". Inkább paraszti.

Ráadásul olyan elképesztő alantas magánvádakat vitt a bíróság elé, hogy 
mind a zsurnaliszta-, mind
a jogásztársadalomban harsány kacajt fakasztott!


ÍME:
"Én vétkem" (cikk-Heti Válasz)
"Mint hó karón a nyuszikát", idézi tőlem a "jelzőt" dr. Helmeczy László ügyvéd, aki az országos kamara elnöke szerint köztiszteletben álló személy. 
S annyira felbőszül a minősítésen, mármint a nekem tulajdonítotton, hogy bíróságra citál miatta.
Az ügyvéd - aki hajdanán közgyűlési elnök volt Szabolcsban - feljelentésében rágalmazásról beszél, 

amit a Hír Tv Péntek 8 című műsorában követtem el, ez év augusztus 8-án. 
Többek között imigyen (idemásolom): 
"Ezt követően Borókai Gábor szó szerint az alábbi rágalmazó tartalmú nyilatkozatot teszi: ...egy jelzőt hadd emeljek ide, ami az országos ügyvédi kamara elnökétől származik, Bánáti Jánostól, aki a történtek ellenére következetesen használja, hogy köztiszteletben álló Helmeczy... 
Na most, aki Helmeczyvel egy fél beszélgetést is végighallgatott, vagy egy bejátszót, szóval, hogy mondjam, Helmeczy magáról olyan bizonyítványt állít ki, hogy mindent lehet használni jelzőként, 
mint hó karón a nyuszikát, de azt, hogy köztiszteletben álló Helmeczy László, azt nem..."
Csúnyán lelepleződtem, mert a szövegösszefüggésből ki nem ragadott mondat elárul. 

Egyik gyenge pillanatomban azt találtam mondani, hogy még a Nauszikaára aggatott "hókarú"  jelző is 
jobban illik az ügyvéd úrra, mint a "köztiszteletben álló".
A "hókarú Nauszikaából" így lett "hó karón a nyuszikát".
Ami új formájában súlyosan sérti az ügyvéd úr személyiségi jogait.
Hogy is ne háborodna fel!
Az emberek röhögnek, hogy egy köztiszteletben álló személyiség gubbaszt a hó karón, mint egy nyuszika.


Én ezt így nem akarhattam.
Helmeczy doktor mégis így értette, ami nyilvánvalóan az én ügyetlenségem, az én vétkem.
Ezért most nagy nyilvánosság előtt kijelentem, hogy az ügyvéd úrról sok mindent gondoltam már, azt azonban sosem, hogy 
ő egy hó karón a nyuszika."
/DR. Borókai Gábor szösszenete/

Mindenki vonja le a következtetést.
T. Dr.  BÁNÁTI JÁNOS és DR. RÉTI LÁSZLÓ  Kamaraelnök "Urak", Elvtikék !!
A nevezett Dr. Helmeczy László, a BÜK tagja, ELKÖVETTE:
a 8/1999 (III.22) MÜK. sz.
ETIKAI Szabályzat
15. pontjában meghatározott
2.től a 6.-ig;
a 8.;

a 12.;

a 18.;

a 21.;

etikai vétségeket, a tilalmazott magatartások maradéktalan elkövetésével!
Dr. Réti Úr, Ön ne nyilatkozzon. (Nem is nagyon képes rá, maga imbecil, hebefrén és héberkém barom.)
 Majd megteszem ÉN!

A Kamaraelnök sumákolni méltóztatik.


ITT van a sajtó elleni eddigi legdurvább merénylet, illetve annak kísérlete, egy aktív, úgynevezett "ÜGYVÉD" messzemenő közreműködésével és végtelenül cinikus, bugris, tahó társtettességével.

Helmeczy Dr. eddig sem a "FAIR PLAY" embere volt,

korábban a FIDESZ-ben azért kapott képviselői mandátumot,

mert 88-90 között vállalta a FIDESZ-es és népnemzeti meggyőződésű, később politikussá lett emberek jogi képviseletét.

Egy ügyvéd - főleg AKKORIBAN - véletlen sem érdek nélkül vállalt fel ilyen ügyeket.

Hogy aztán ki is bújjon a szög a zsákból:

az 1998-ban elnyert FIDESZ-mandátuma megszerzése után 6 hónappal,

pártja által jelölt személlyel szemben a Sz.-Szatmár megyei Közgyűlés elnöki pozíciójára quasi "függetlenként" jelöltette magát - ami alakilag, de jure és de factoképtelenség volt ...- 
és a szocialisták és rabmadarak segítségével meg is szerezte azt:
EZÉRT néhány hónap múlva, fegyelmi eljárás útján kirúgták a FIDESZ-ből.

A "mocskoskurvaság" tehát emberileg igen közel áll hozzá, de ettől még ügyvédként lehetne jó is....
Helmeczy azonban idült alkoholista, 
szíve mélyéig mocskos gazember, 
alkoholos demenciájával párosulva 
ez maga a kriminalitás és társadalomra veszélyesség.

EXECUTIO helmecziensis
                                              
S bár Hegedűs László Dr., a budapesti kamara elnökhelyettese igen helyesen, határozottan és ékesszólóan kifejtette kemény álláspontját Helmeczy magatartásaival szemben,a kis vörös érdekkörök ügyvédje, országos Kamaraelnök Bánáti Dr.
 - dr. Bárándy 'mélyvörös' Péter szívbéli barátja, egy sunyi kis dög,
 -

                                             Ebben a szellemben...


                                                           

már megkezdte a sumákolást:

ő mán-mán annyira distinkciókat tenne a különböző apró magatartási anomáliákban, hogy Helmeczy ügyvédnek
 fegyelmi ügye II. fokú döntésével kapcsolatban aggályai sem kell legyenek;
(ergo: Bánáti a véreskezű judeobolsi terroristákat,
 meg az emberevő cápákat , vérmedvéket és werewolf-okat is védi, -nem szakmailag, hanem a bűneik ténybeli és erkölcsi tartalmát;
Dr. Bánáti János egy rakás, nem emberi genetikai szarhalom!)

Mert ez az a " Dr. Bánáti ügyvéd", Kamaraelnök, akinek mindenki fontos:
a felső közigazgatási - posztkommunista- cimborák,

II. újraközölt POST, hasonlóról

a MAZSIHISZ,
az ex-KGB-s nemzetbiztonsági haverok,
az extrém korrupt, vadállati és maffiózó rendőri felsővezetés,
a posztkomcsi tolvaj nomenklatúra,


CSAK EGY NEM: amire mandátummal bír.
Jelesül az ügyvédek, mint individuális szakmai személyiségek köztestületének érdekvédelme.
Ők csak "jobbágyok" a Mikiegér kamaraelnök HITBIZOMÁNYÁN !!!


******

a Kulcsárattilák és Rejtőtiborok,


A "HAVERI KUTYÁK" gazdája - mélymocsok az igazságszolgáltatásban....Úgy döntöttem, hogy ezt az írást olvasnotok, látnotok kell.

Korkép és kórkép, egy szavában sem kételkedem - mert BELÜLRŐL tapasztalok és tapasztaltam ilyen rothadó jelenségeket a jogalkalmazók között.


Ezek kivétel nélkül a pártállam egykori nagyfiúi, ma köztörvényes, cégéres bűnöző gazemberek.

Joggyilkosság 

(INNENTŐL AZ ANYAG átvétel a Kurucinfo.com Nemzeti Radikális - igen szórakoztató -  ideológiai - politikai BULVÁR-portál cikkéből....)


Hasfelmetsző Jacket is lepipálja Helmeczy László, a szabolcsi rém2008-08-30. 14:34


Autócsempész, sorozatgyilkos, az ukrán és az orosz maffia helytartója, korrupt, törvényszegő gazember, mindennek tetejébe pedig ügyvéd; ki az?

Kevesen tudják a helyes választ: pedig az nem más, mint Helmeczy László!S, hogy mindezt honnan tudjuk?Tartsanak a Kuruc.info kiküldött oknyomozó riporterével, és Önök is megtudhatják, ki is valójában Helmeczy László!

.Ha valaki Nyíregyházán jár, végezze el azt a próbát, amit én megtettem.Már a vasútállomáson érdeklődtem egy egyszerű embertől, hogy kik az igazi maffiózók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében?Az öreg hirtelen három nevet sorolt : Helmeczy, Veres és Sziki GyulaHozzátette, hogy vannak még kis gazemberek, de ez a három maffiózó uralja a megyét.

Aztán beljebb mentem a Kossuth tér felé, és ismét föltettem a kérdést egy járókelőnek.
Elsőként megint Helmeczy László neve hangzott el, a „bűnöző kancsi ügyvéd”-é, ahogy aposztrofálták ezt a torzszülöttet.
Este egy diszkóban voltam az ottani haverjaimmal, akiktől érdeklődtem, hogy ki a császár a megyében?
Visszakérdeztek: - Az ukrán maffia főnökre gondolsz?
Mert az Helmeczy.   
GYALÁZATOS! Mocskos, aljas féreg - a szociálista kommunizmus SZET-esként végzett, trágár, alkoholista és söpredék "haveri kutyája"....( NYUGI: a Justitia NEM értékes bronz szobor, hanem csak MŰGYANTA, bronz-színűre pingálva....:)
 Nekem is ajánlották, de már van I G A Z I, bronzból. Bár az enyém csak fél méter magas, nem ilyen MEGALOMÁN!)
                                               
 (Egyébiránt NAGYON BŰZLIK nekem az a nemesi írásmódú szép úri magyar név, egy szabolcsi parasztgyerektől... Vajon miből magyarosított ez a büdös bunkó vadkan?!)

Nem hagyott nyugodni a kérdés, ezért utána olvastam Helmeczy László viselt dolgainak.
Elővettem régi idők írásait, amiket ezúton is ajánlok a Kuruc.info olvasni szerető rendszeres látogatóinak figyelmébe, hiszen erről a dupla nullás ügyvédről - azaz a kommunista rendszer szigorúan titkos, legbizalmasabb beépített, annak rendszeresen jelentő, másokat rendre besúgó spiclijéről
vörös besúgás- már régen feljegyezték, hogy az orosz és ukrán maffia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helytartója, egyben fő védelmezője.
Bűnözők érdekébenMindezt maffia-bűnözők, posztkommunista nomenklaturisták gyalázatos érdekei védelmében !

A megyében nyílt titok, hogy megvette és rendszeres fizetést adott (talán ad még ma is) magas rangú megyei rendőrtiszteknek, együtt iszik a megyei főügyész-helyettessel (egyeztetve egyes eljárások kimenetelét,
azaz befolyásolva a vádlottak tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogát)
és a bírói kar korrupt tagjainak rendszeresen ő fizeti a külföldi utazásait, nyaralásait.Korrupció  

Bruhhaha !!! 

Figyelitek a vörös korrupció főgecijét?? 

Az ájtatos hipokritát ??!

Ez a gengszter dupla nullás „ügyvéd” hírforrásaink szerint már a rendszerváltás hajnalán fő szervezője és rendezője volt az autócsempészeteknek, amely akciók során Ukrajnába szállították a Németországban valamint Ausztriában lopott gépkocsikat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei „pihentetés” után.

Dokumentumok őrzik annak az ominózus tűzpárbajnak is az emlékét,amely a szabolcsi rendőrök és az ukrán bűnözők között tört ki a nagyértékű autók kicsempészése közben,amikor is az egyik ukrán főnököt meg is lőtték a zsernyákok.

Képzeljék el, hogy Helmeczy a saját ügyvédi irodájában bújtatta a gengsztert, 

orvost szerzett neki és ellátást, amíg ki nem tudták menekíteni az országból.

De azt is feljegyezték biztos helyeken a krónikások, hogy a vámosok által már lefoglalt, szintén külföldön elkötött 150 gépkocsit az egyik hétvégén - pénteken, szombaton és vasárnap - Szaszala LászlóSzaszalaautókereskedő haverjával, valamint Hajzer László

 (A KIS SUTKA nevű rendőrfőnök, mint maffia-alvezér....)

 - bűnöző rendőrfőkapitányok....

akkori rendőrfőkapitánnyal egyetemben magas rangú vámtiszteket és határőröket bevonva az akcióba,

Helmeczy egyik napról a másikra hivatalos dokumentumokkal felszerelve,
nemes egyszerűséggel kilopta Ukrajnába a zöld határon!

Egy régi bölcs mondás szerint, aki hazudik az lop, aki lop, az csal, sőt képes ölni is.

                        (Úttörő-e vótá?! Na, mos figyu!:)


(Tán nem volt fölösleges a baboskendős rezisztencia. Abból lett a FIDESZ! )

Így van ezzel a jelek és a dokumentumok tanúsága szerint Helmeczy László is, ez a gyilkos természetű „ügyvéd”,
aki arra is képes volt, hogy egy betöréses sorozatban lefülelt  bűnöző védelmében felajánlotta,
hogy a tolvaj a megszerzett több milliós értékű ékszert nemkülönben a  több tízmillió forint értékű készpénzt helyezze nála ügyvédi letétbe, mert így a rendőrök nem találják meg.

Miután az így is tett, Helmeczy kicsalta a bűnözőt Ukrajnába, ahol a”baráti köre” pillantok alatt eltette láb alól, így Helmeczynél maradt a rengeteg ékszer és a készpénz.

Aki viszont egyszer gyilkol, az képes többre is.

Helmeczyre ez is igaz, hiszen felhívták arra a figyelmemet, hogy hátborzongató módon ennek a rettenetes kinézetű gnómnak egy ártatlan kislány halála is a lelkén szárad.

És valóban: a korabeli adatok tanúsága szerint Olasz Rita"A híradás nem volt szokatlan.
Eltűnt valaki otthonról, hiába várták, hiába keresték.

Egyesek talán még a vállukat is megvonták a hír hallatán, kimondva-kimondatlanul arra gondolva:
a húsz éves nyíregyházi leány visszatér néhány napon belül.

Lehet, csupán egy jót bulizott, hosszabbra nyúlt randija, esetleg veszekedés kiváltotta dacról van szó.

Mások viszont felkapták fejüket: újabb eltűnés, furcsak körülmények között, talán egy krimi kezdődik?

Nos, a későbbi hónapok történései ezt támasztották alá, Olasz Rita (vélt) földi maradványaira ugyanis csak két hónap múlva bukkantak rá a sóstói erdőben. 

Ezután tovább fokozódott a rejtélyek láncolata..."

Eltűnt valaki otthonról, hiába várták, hiába keresték.

Egyesek talán még a vállukat is megvonták a hír hallatán, kimondva-kimondatlanul arra gondolva:a húsz éves nyíregyházi leány visszatér néhány napon belül.

Lehet, csupán egy jót bulizott, hosszabbra nyúlt randija, esetleg veszekedés kiváltotta dacról van szó.

Mások viszont felkapták fejüket: újabb eltűnés, furcsak körülmények között, talán egy krimi kezdődik?Nos, a későbbi hónapok történései ezt támasztották alá, Olasz Rita (vélt) földi maradványaira ugyanis csak két hónap múlva bukkantak rá a sóstói erdőben. 

Ezután tovább fokozódott a rejtélyek láncolata..."

 a nyíregyházi erdőben tűnt el, a nyomozás szálai pedig Helmeczy balatoni nyaralójáig vezettek.

Az egyik Helmeczytől  fizetést kapó nyomozó értesítette azonban a gyilkos „ügyvédet”,
hogy a balatoni nyaralóban házkutatás lesz,és mire a rendőrök odaértek, már hűlt helye volt a szervkereskedőknek felajánlott fiatal lány holttestének.

Természetesen ez is dokumentálva van,utána lehet nézni, ajánjul figyelmébe a nyomozóhatóságnak, „a régen lezárt de most újra felelevenített ügyek osztályának”,az ügyészségnek és a bíróságnak.
Így működik egy „sztár ügyvéd”,
ezért hívják Helmeczyt a nemzetközi és maffiabűnözők védőjének,

ezért tudja eladni Veres János jobbkezeként zsidó és kommunista médiafelületeken,

hogy ő olyan ártatlan mint a ma született bárány,aki tökrészegen riporteri kérdésre válaszolva, büntetlenül telefonba mondhatja, hogy vérdíjat tűz ki a hírtévések fejére.hírtv

célpont Sunyiveres 

És ezt az
 „embert” még beengedik mind a  mai napig a bíróságok épületeibe,

ez az
 „ember” tárgyalásokon ügyfeleket képviselhet,

és ezt az
 „embert” a Magyar Ügyvédi Kamara

- Dr. Vörös Bubó kapcsolati-tőkés fülesbagoly sumákolásával
 még mindig a tagjai között tudja !!!
Hol van itt a jogállamiság,
hol van az igazságszolgáltatás,
hol az ügyvédi tisztesség,
mikor nyitják már föl végre az informátorok szerint a Nemzetbiztonsági Hivatalban vezetett Helmeczy-aktát,
és nézik végig tételesen,
hogy ez a köztörvényes bűnöző,
ez a többszörös gyilkos,
a magyar maffia doyenje mit művelt ebben az országban évtizedeken keresztül büntetlenül,

amíg eljutott arra a gyalázatos pontra,

hogy Veres János megbízásából még a két fiatal ártatlan hírtévést is börtönbe akarja juttatni?Vajon hány ember élete és/vagy hosszú börtönéve nyomja ennek a gazembernek a lelkét?

Csak pihentetésként emlékeztetném mindnyájukat arra a tényre, hogy Kabai Károlyt együtt védte a volt igazságügy-miniszter Bárándyval ez a mocskos gazember.

Vörösök
Legközelebb a Kuruc.info Helmeczy pénzügyi bűncselekményeire irányítja olvasói figyelmét, többek között szót ejtünk a Sziki-Helmeczy-féle kábítószerterítésről,

a Veres-Helmeczy páros ukrajnai befektetéseiről,

valamint a külön fejezetet érdemlő politikai ámokfutásáról.


Higgyék el, nem fognak unatkozni!


De addig is azt ajánljuk, hogy az utcán még a túloldalról se köszönjenek ennek a sátánfajzatnak,

mert még azt is felveszi magnóra ez a patkány, spicli, gyilkos, duplanullás gazember.

Helmeczy maffiózó
Egy SZET-es  - érettségi nélkül gépész szakmunkásként,

 egyetemi felvételi nélkül lett  - "jogász", 

AKI MOST TUDOMÁNYOS SZINTŰ jogtudósok 

és közigazgatási szakemberek közt 

a "MENŐT" játszhatja!

MAGA a bolsevista SÁTÁN.Az általunk is elbúcsúztatott Lomnicionistához hasonlóan addig írunk erről a gyilkosról amíg Guantanomóba,

vagy más hasonlóan bensőséges büntetésvégrehajtási intézetbe nem kerül,
megérdemelt büntetését megkezdve.


Reméljük, hogy a most induló Helmeczy-sagát olvassák
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
rendfenntartói,
igazságszolgáltatási szakemberei,
ügyészei,
nyomozói,
nemkülönben a  beépített igazságszolgáltatók is,
akik közül előbbiek talán leporolják az elfektetett aktákat,
míg az utóbbiak magukra ismerve reméljük,
hogy rögtön lemondanak tisztségükről.


Informátoraink persze azt is elmondták, hogy egy nagy veszély fenyeget:

ha mindez így történne, félő, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség, bíróság - s ki ne hagyjuk az ügyészséget-, vezetők nélkül marad.
 Justícia Mo-n
Az IGAZSÁGSZOLGÁLTÁS Magyarországon - JUSTITIA istennő egy MEZTELEN KURVA - az ilyen HELMECI ÁLLATOK MIATT !!

3 megjegyzés:

 1. A kurva anyjukat. MÁR CSAK AZ IGAZSÁGÜGY csiszto komancs, de abból is a DEGENERÁLT VÉN HÜLYÉK VEZETTE "ÜGYVÉDI" KAMARILLÁK LEGINKÁBB!!!

  VálaszTörlés
 2. You must be in urgent need of psychiatric counselling...:)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Itt eggyel feljebb KISS TAMÁS nyugállományú RENDŐR GYEPMESTER rendfokozatú, büdösbolsevik, még a (újabban Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Rendőrtiszti Főiskolai Karán is oktatgató),

   leplezetlenül posztkomcsi, DE A NEMZETKÖZI SAJTÓBAN a zsidóbarát multináci finánctőke híveként hazudozó, jellemtelen köcsög:

   nagyon-Kiss Tamás elftárcs nem természetes halállal fog megmurdelni.

   Mert terrorcselekmény miatt fog.

   Ezt garantálom.

   Az ürge pszichopata, az én elhagyott nickjeimet, korábbi avatarjaimat használja, rólam ír angolul a Twitter-en, de nekem nem küldi el,
   így aztán véletlen jöttem rá a zőrületjire.

   Képes volt egy 205 centis türkmén népdalénekes-dobost is felvenni "ismerőseként" Bursából,

   hogy így "hitelesítse" önmagát...:(

   Kisskám, inkább rejszoljál otthon, zsarunak nem megy ez a nagypolgári, de sültbolond szecessziós anglicizmus.

   S MOST TAKARODJ.

   Törlés