Vén ragadozó

Vén ragadozó
Nektek annyi....

2011. szeptember 3., szombat

Esterházy Péter undorral vegyes csodálkozásához.....

Prológus: EB URA FAKÓ!!!

 • Esterházy Péter "író" a Könyvhét egri megnyitóján a MAGYAROKTÓL kapott  hideget-meleget.
EHHJ, Nagyuram! Hisz Egertűl egy ugrás csak Ónod, ahol Ocskay brigadérost saját - igazkuruc- magyar főrendi vérei vágták miszlikbe!!!Most úgy tesz, mintha nem is értené, miféle zaj Eger utcáin ez; 
elképedten csodálkozik, hogy Ő-sége, mint afféle szélfútta "republikánus" (értsd: posztkomcsi-neoliberális, identitásnélküli...) izraelikék-vérű Méltságos Úr


 e turáni pórnéptül ÉPP NEM EZT ÉRDEMELNÉ....: 


"Hát vannak még magyarok?
A schwagerek rendezte "magyar bajusz"-díj,
1. Ambrus Kristóf, balra.
Hisz' öt évszázada pusztítva vagynak....
Reám, "ADAM"-ra, kivételes intellektusra támad az impulzív, féktelen 


Dr. Magyar Gábor barátom (gimi)
KIRÁLYI, nem?


pusztai portyázók véres hada? Hisz én jobban beszélek németül, mint a paleoszibériai elemekkel tűzdelt szabír-hun nyelv-féleségen!"


NO!! MELLIK ISCH AZ??! Úgy hasonlajtanak egymáshó,
mint két צוויי ייִדיש יי (zs. tojás...) 
Gróf Esterházy Péter  


e Honban nagyúr  lehetne.


De nem AZ!

Jézust Simon Péter háromszor árulta el a Megváltás hajnalán.
Ez a mi Péterünk - kis blaszfémiával élve - legalább HÁROMEZERSZER árulta el a megváltásra váró ősi magyar Nemzetét!!
Csodálkozása alaptalan. 


Csak azon a körülményen csodálkozhat, hogy .... de ezt majd a VÉGIN....!  
Altayic - juan-juan, or AVAR - warrior with his victim of battle. Nagyszentmiklósi avar kincs, EZEK miatt Wien, Kunsthistorisches Museum...


Hát hogy is van ez, Marci Bátyja, Mátyás Fia, 
mosakodtál, hogy 
"rendben vannak a papírjaid a XIV. század közepéig BIZTOSAN"?
Hogy  ÉSZLELTED az általad - képtelen módon - megtestesített "IDEGENSÉG" miatti szóbeszédet, ez valóságos MIRÁKULUM, - TE arisztokratikus gőggel hazádat köpködő, 
orrbitális méretű cyrano-i felségjellel bíró, 
de még azt Lennon-szemüveggel tetéző fura '68-as, Kornis magyarságellenes hevra-alapító féltestvére,
akinek BIZTOSAN NEM a "Born to be wild" volt adott időben a kedvence, 
Ez a mobilom csengőhangja.....


hanem ÁRISZTOKRATIKUSCH magosságokban szárnytalanul - röpködve tán inkább a Bécsi Klasszikusok....

Ez nem épp jellemző a korosztályod "HALADÓAN DESTRUKTÍV" tagjaira, kilógsz a sorból MÉG ONNAN IS, és így lettél PÁRIA...a bennetek hívő MAGYAR NEMZETEDBEN!


Tehát a XIV. század közepéig magyar vérségedet illetően "rendben vagy"....


        BIZA, SZAR ÜGY ÁM EZ EGY 1527 óta főrendi - de kurva labanc! - család sarjának, eztet bizonygatni, plebejus jobbágyfiak és kisnemesek leszárazásai előtt, Úrfi: DE MAGADNAK KÖSZÖND!!! 


ÚGY ÁLLSZ ITT, most, mint Zichy Ödön gróf
Görgey előtt - amikor is főrendhez, mi több, nemesemberhez nem méltóan, -dehonesztálva még halálában is- Lórévnél, a kompnál, kötélen végezte ZICHY: 
HAZAÁRULÁSÉRT!!!


(A XIV. század közepe előtt meg nyilván RENDBEN VOLTÁL vérségileg - nem volt éppenséggel szokásban a Kiegyezés és a magyarországi, porosz utas "ipari forradalom" előtt EGYÁLTALÁN, hogy az istengyilkosok népibül nősüljön MAGYAR EMBER! 
Közember sem - félte ő Krisztus trónusát, 
de egy hun utódnépiségére büszke, hetyke és genetikusan GŐGÖS szittya úr MÉG ANNYIRA SEM!
Főuraink II. András és IV. Béla idején
Köznemeseink katonáskodtak - keresztényien...:))
Korabeli zsidó képét nem is találtam, csak Majmunideszét,- de ő meg a Kordovai Kalifátusban élt, nem összehasonlítható....
DE!
Zsidó kereskedő és felesége,  1670, Lengyelo.
Ugyanaz, varsói gettó, 1845.
Csak a TÖBB SZÁZ ÉVVEL KÉSŐBBI megjelenésből is látható, micsoda óriási kulturális és közösségi identitásbéli különbségek voltak... Egy Árpád-kori (királyság-béli) izraelita gyakorlatilag "nem volt ember".)


{AZTÁN 'Szent István' - nékem csak egy puccsista, Bajik nevű tegin, Gejcsa fia, de a szenioritásban az MIT SEM ÉR....-
előtt NEM TETT A MAGYAR különbséget!}


Szentpistám után az meg a máglyahalál esélyét jelentette vón, ha MAGYARI FEHÉRNÉP egy OLYIK FAJÚVAL esett vón a parajznaság...hmm...vétkibe!!)


Hacsak egy kazár nem az Etelközben, akkor senki. 
Ámbár altajisztikus ösméreteim szerént a "hazarok" "khazarok", - lovasnomád keleti türkök - a kínai források szerint a zsuanzsuanok vad népe elől menekültek a mai Mongólia keleti(!) széleiről, ahol ma Jakutföld van...vagy Tuva. 
A zsuanzsuanok nem-kínai, hanem hunfajta, altayi nyelveken, azaz mostan magyarul az AVAROK voltak!


S bár szépen eljöttek FÉLÚTIG a kazárok Jakutföldről, ott meg az Altay -hegységből épp akkor föltámadt Köktürk Kagánátus támadt reájek,
s biztonságba csak a Kaukázus északi részein, a Kaszpi és a Fekete-tenger közötti földön kerültek.


De nem voltak sémiták, ahogy egy kóbor handlé kölke, Arthur Köstler fantáziálta: erősen belső-ázsiai nép volt, Tengri-hitű.
Kazár Birodalom, a Turkic World Center szerint 651-983, de utóbbi évben erősen kételkedem: 120 évnél tovább nem állt fenn, legfeljebb VEGYES nép IDEGEN DINASZTIÁJA alatt....


De Tengri Isten nem irigy, mellette bármi másban is szabad volt hinni, legfönnebb a bölcs akszakálok kinevették az ollyat. 
TURAN - Kikacagja a nyugati embert....
Emlékeztetek Gejcsa vezér szavaira, aki az Árpád-ház aktuális feje volt 972-997 között: "elég gazdag vagyok, hogy két istent szolgáljak". 
S a mai azeri, kazakh, kirgiz, üzbég, türkmén, tatár, /a rengeteg kaukázusbéli népecskét nem sorolom föl, DE ŐK IS ezt gyakorolják,/ sőt, tadzsik és ujgur ISZLÁM mullahjai mellett ezek a türk ( és perzsával rokon) közösségek SÁMÁNT is tartanak;
 s a mongoloknál egyszerre él a klasszikus buddhizmus, a tibeti lámaizmus és a Tengri hit - egy családon belül, ugyanazon egyéneknél....)
No, eképpen vótak a keleti-türk nyelvű és altayi-pamíri rasszú kazárok "zsidók".....
Van egy másik félreértés is: a karaita zsidókat keverik a "kazárokkal";
a karaiták csak az ókori zsidó tanításokat fogadják el, i.sz. 70. után ( a II. Templom lerombolását követően) új tanítást nem fogadtak be, teológiájuk is lezárult a Mishná-val.
Akaratlanul is LETT ITT EGY altajisztikai brief, csakhogy DÜHÍT a kuzinjaink ZSIDÓ kisajátítása!
Egy ASKENÁZI jogász ma,Pesten
Egy dagesztáni KAZÁR pásztor ma, ünneplőben. MUSZLIM....s akár lehetne csecsen, cserkesz, ingus, vagy abház is: veszélyes. Turanid és/vagy taurid rasszú: NEM sémita.


 (Pl. STEVEN SPIELBERG hogy lehetne már "kazár zsidó", hisz a kazárok a Kaszpi-tenger északi részétől, Kazahsztántól a Krímig, a Kaukázus iráni határától Isztambulig élnek, - sokan a kazakh-türkmén-orosz hármas határon! STEVEN SPIELBERG egy lengyel vagy orosz zsidó. NEM TÜRK, altayi, pamíri, tuvai....)
Egy askenázi vaskereskedő,Nagyvárad, 1910-es évek
(Konrád György öregapja)


Kazár iszlamista pásztorok, Ny-Kazakhsztán  


Askenázi chaszidok ünnepelnek
Kazár harcosok a Kubán vidékéről (Csapajev is AZ volt, onnan)...de NEM ZSIDÓK...inkább vad hegyi türkök.


Erről most írhatnék cca 1500 oldalt is és tudnék is annyit, de Péter származására nézvést azzal nem lennénk beljebb.


Kazárok.... hát íme, pamíri alrasszú turanid türk nép MA, élnek - itt a klipen épp - Nyugat-Kazakhsztánban, Azerbajdzsánban, Dél-Oroszországban, Törökországban és Türkmenisztánban.
Kultúrájuk tipikus turáni - zenéjük valami magyar játékos ,mondókára hasonlít, ruházatuk a baskírokéhoz és egyes kaukázusi népekéhez (pl. oszétek).


JA! 
És MUSZLIMOK, Allah - türk - gyermekei , vagyis módjával, de POLITEISTÁK!
A TÜRK bizonyosságról van vagy 15 néprajzi klip fenn a Youtube-on, 
de van vagy NYOLC, amely egy VADUL FEKETE, sémita népet akar eladni "kazároknak", 
egy összeesküvés-elmélet keretében.
Még egyszer utalok rá: KARAITÁK. 
Velük keverik őket.        
                                               


Nem valószínű, hogy vad türk (nyelvű) kagánok Tengri -hívő ( és Ormuzd-hívő, meg manicheus, esetleg MINDEZEK MELLETT még a Karaita, a Mishná-val befejezett, a rabbinikus, szétszóratás utáni judaizmust már NEM HÍVŐ, fura türk-izraelita vallást is gyakorló) harcosaiként kék-fehér törülközőt téve a söveges fejökre, 
előre-hátra himbálóztak volna,


 mint aki kiskamaszként a gyakást gyak-orolta volna!


Hanem mit is tudunk Péter isemükjeirüll??


Eredetileg "Szerhás", meg  "Ábrahám", és  "Illésházy" 
családokból lett az Esterházy -family.

Kisnemesek voltak, míg csak nem 1527-ban, 

a már LEGITIM MÓDON uralkodó


 I . János magyar királlyal


 ( Szapolyaival) 

szemben ÉRDEKBŐL nem I. Habsburg Ferdinánd mellé álltak, 

akit ILLEGITIM módon quasi "uralkodóvá avattak".

Ebben való részvételükért kapták a grófi címet.S MINDIG, MINDIG 
Habsburg-pártiak, aulikusok, LABANCOK voltak!


MINDIG MAGYARSÁG-ellenesek, nemzetellenesek!


 •     MÉG 1848 szent nemzeti tavaszán is az "Első Felelős Magyar Minisztériumban" is /bal szélen alul, borotváltan, bodorított hajú, kopaszodó -nem magyar divat szerinti LANGYI ipse..../
herceg Esterházy Pál a "király szemétlye körüli" seggnyaló tárcáját kapta:

 de V. Ferdinánd hamar leváltásra került és az ifjú I. 
Ferenc Jóskának már nem köllött....gróf Esterházy Móric miniszterelnök, Péter dédapja
 • Jó, Péter dédapja tisztességes monarchista MAGYAR miniszterelnök volt.
Most így elnézve Móric 
grófot, NEM LÁTUNK 
óriási 
cserpákot, sémi biggyesztést, 
féleszű nemzet-megvetést, s olyan dumát (Dörner-
hiszti, Klubrádió), hogy

"mit keres köztünk AZ ILYEN..."


- márminthogy DÖRNER GYURI "mit keres ITT"!!
 - s hogy Dörner "EGY ILYEN"!


 (erről a zintervjúról külön POSZT ÁLL ITTEN MAJD!)

MERT TE MIAFASZT KERESEL 


KÖZTÜNK, 

TETVES, ALANTAS, HAZÁTLAN LABANC, 
GERMÁNOK KUTYÁJA,
ZSIDÓK MALOCHERE,
kontraszelektált "BITORLÓ" - írásokat lopsz, egy 
tetves zsidó hevra seggét nyalod !!!


De ILYEN családi szocializációból OKSZERŰEN 
KÖVETKEZETT


 • GRÓF ESTERHÁZY MÁTYÁS 
- horribile dictu! -bolsevistáknak végzett
SPION-MŰKÖDÉSE.... 
(Így azért már érthetőbb Péter 1977-es hirtelen 
fölkapottsága a judeo-bolsevikok felügyelte és direkt 
módon vezette belmagyar könyvpiacon!


De szívem gólkirálya, Marci 
                            Brazília ellen - 3:0 a 
                                  teltházas NS-ban...
                     Továbbjutást eldöntő gól Marcitól
                         Rotterdamban, Hollandia ellen

(a hollandoknál RIJKAARD-GULLIT-van BASTEN, van Breukelen, Kieft - nálunk Détári és Marci...)
berobbanása is 1979-ben, 
mint Fradi-játékos, míg tavaszra már a bajnok Bp. 
Honvéd centere volt... pedig a Lovasberényben 
összeülő Berecz Főszurkoló Elvtárs és Kárpáti 
Seregtest-Pk. Elvtársék  a tábornoki karral, meg 
"Buda" István - mit ad Jahve! - judeo-bolsi és 
Honvéd-
drukker sportminiszterrel AKKÁRKIT nem tettek ám 
Kocsis Sanyi, Tichy Lajos és Puskás Öcsi 
POSZTJÁRA!) 


A Mátyás-fiak jól boldogultak apjuk
hazaárulásából.


Esterházy Mátyás egyébként fedőfoglalkozásként - nem, nem 
"lábas" vót...:-) ) - műfordításból (is) élt, bár aligha a szovjet-
orosz szocreált fordítgatta.

A kölkök jól megtanultak indoeurópai nyelveket - 
amelyek egy szemernyivel sem különbek a 
magyarnak nevezett türk-iráni-paleoszibériai 
mixtúránál.


A brezsnyevi pangás évei ehun kádári pangásként 
jelentek meg.


Mindezek a körülmények - mint az influenza kitörésének is megfelelő körülm...mények kellenek, - erősen
kedveztek a Csillaghegyi Center futballból indult megirodalmasodásának. 


INNEN ered tehát a Mi nagy, közös és nemzeti individuális problémánk,


PÉTER milyensége, vagy affélesége, AZAZ:
PÉTER ANTIMAGYARSÁGA, laza, könnyed nemzetárulása. 
 • HOGY NEM ÉRTI EZ AZ OKOS, MŰVELT - mint hangoztatja - a XIV. század közepéig "jó papírokkal rendelkező", Isten - Tengri , nem Jahve...- által MAGYARNAK ÍTÉLT FÉRFI, akinek SORSÁT és erényeit a Nemzete mellé kellett volna állítani, és akkor ma nem egy olimpikon tőrvívó az  - very funny :) - gr. Esterházy Péter által "oly annyira tisztelt"  Res Publica Elnöke: 
 • de Péter inkább a nyugat-ukrajnai és dél-lengyelországi stetl-ekből idekóborolt handlék részben TEHETSÉGTELEN
 • részben vérlázítóan, a reflexíj után.... a szablya, a gerely után kapó vértolulásosan impulzív, vérszagú szittya,  hun-fajta gyilkos dühre késztetésig
 •  /felfoghatatlan!/MAGYARSÁG-ELLENES
ennélfogva tetves, mocskos, eltaposni valóan gyalázatos, nem emberi genetikai torzók

a "PÉTER barátai"..... 

Kornisok, "Kertészek", a döbbenetesen semmilyen 
Imre és 
a sültbolond, SHOAH-hívő "Ákos" (=turul, egy Shoha-hitű judaistához??!)


 "Nádas", 
akiknek nem lehet tudni, mi az eredeti,  valódi neve, 
KIZÁRÓLAG Kolossváry-Borcsa Mihály mélymagyar 
és joggal xenofób könyvének NÉV-szedetéből.... 


Tán a BŰN hozta össze ezekkel a selejtekkel a magyar 
főrendi vért. 


A MAGYARSÁG elleni KÖZÖS árulások bűzlő 
bűne....
S valóban: 
gr. Esterházy Péter, a felbomlóban lévő német nemzet individuumai szemében népszerű, quasi 


"magyar" író


szerzői joggal visszaélés (Btk. 329. §, "Bitorlás" bűntette, Btk. 329. A.,§-B.,§ - C., §, szerzői joggal visszaélés vétségei, különböző magatartások által,) követi el 
folytatólagosan ill. folyamatos módon: az ún. 


"vendégszövegei" által...


(Erről bővebben: 

Esterházy és posztmodern plágium. Source: http://hu.indymedia.org/node/16366 )
A partiumi "Mányoki" családból jött anyja oldaláról 
TÁMADHATÓ a turanid vagy kaukázusi rasszhoz 
tartozása - mert az eshetőlegesen mégiscsak sivatagi,


 sémita....


Döbbenetes ez a piszkos posztkomcsi, neolibsi, 
identitásnélküli és ZSIDÓ matrilineáris 
leszármazási 
névsor:

Esterházy PÉTER

Tisza Kata
Babarczy Eszter
Dessewffy Tibor.


Mintha az Aradi Névsor folytatódna....
Ahogy "AZOK" a kikeresztelkedett hitsorsosaik 
esetében teszik,


MEG KELL GYÁSZOLNIA A NEMZETNEK a 
példamutatás helyett árulást választó, hűtlen, tettleg 
ellenséggé vált, Etelköz óta létező kötelezettségét a 
pöcegödörbe dobó tagjait!


Mert: "A példát erre az arisztokrácia szolgáltatja, amelynél leggyakrabban fordulnak elő vegyes házasságok. Az ócska nemesi címer zsidó pénzzel aranyoztatja be magát, és e műveletnél zsidócsaládok merülnek alá." (Dr. Theodor Herzl: Judenstaat) 


*******
Igen.


Itt az eredeti szerkesztéskor egy gyönyörű, 26 éves nőt, lányttettem fel, mint 


gróf Esterházy Orsolyát.


Kegyetlenül átvert a HOAX nőci!


Ami ÖNMAGÁBAN NEM LENNE GOND,


DEEE....egy kohanita zsidó lányt tett VÉRMAGYAR SZEREPBE, a Netlogon és a Facebook-on etc.!

Ami e post MONDANDÓJÁVAL KIBÉKÍTHETLEN ELLENTÉTBEN VAN!

Több hónapja hagytam - már a SWINDLI tudatában SASHA COHEN-t fenn, mint Esterházy gróflányt.

Azért, mert mérhetetlenül csalódtam.

Azért , mert a LÁNY GYÖNYÖRŰSÉGESEN SZÉP.

Azért, mert egy ilyen tündért "megszeretkezni" ZSIDÓ KÖLKÖT EREDMÉNYEZ - és ez kibírhatatlan.

Mindenesetre az U.S. Műkori Szövetségen át értesítettem Galina Cohen menedzser-mamát a Sasha személyét ért jogsérelmeket illetően..

DE: nem törlöm a baklövésem!

Tanuljak örökre belőle és lássátok ti is: Erdélyországban ILYEN HÜLYE NÉPTÁRSAINK VAGYNOK!!!

S hogy a kecskét is megizéljék, és a káposzta is jól lakjon,
e szépséges "JEWISH PRINCESS" miatt olvassák el ezt is:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish-American_Princess

TEHÁT az "ájulás" jogos, de ....NAGYON NEM A MI LÁNYUNK EZ AZ OROSZ és UKRÁN zsidók californiai leánya!!!!

MÉGIS ÍGY MARAD.

MESEBELI, ugye? Gyönyörű, ifjú, okos (nemzetközi jogász), arisztokráták a felmenői, nagyapja Antal eisenstadti-kismartoni herceg, stb...PEDIG VALÓDI!
 •                Szerencsére a Nemzeti Tábor vállaira emeli és Sissy-jeként imádja a fiatal és gyönyörű 
 • Gróf Esterházy Orsolyát,

ÁJULJATOK EL: a tündér a képen Orsolya (SASHA COHEN...) grófkisasszonyka!
                                                 

(az Esterházyak GALÁNTHAI előtagú ága, - Péterék a 

"fraknói" előtagúak - Antal kismartoni - a Péter-
fajúaknak EISENSTADT...-  herceg  
onokája, (IS LEHETETT VÓNA...)
ISTENNŐ!! Sissy sincs hozzá fogható....Édes angyal - de nemzetközi jogász.
PETYA: te EGÉSZ ÉLETMŰVEDDEL NEM ADTÁL NÉKÜNK ANNYIT, mint EZ
AZ

ISTENI CSODA!!!
aki most Beirutba    
ment a külképviseletre dolgozni, de a Közösségi 
Portálokon velünk van..... de Budán is él és a Kincses 
Kolozsvárt is. (A 2012 június 15-i módosítás szerint EZ MIND HAZUGSÁG volt egy erdélyi elmebeteg nőtől...)


De Sasha gyönyörű.
"AZ AKI SZÉP, AZ TÉLEN IS SZÉP..." Sőt, SZEBB!
Megjegyzem: LATIATUC FELEIM ZUMTUKHEL azt a két értelmesen csillogó  gyönyörű SZEMET?? ÉÉÉSZ van mögötte....
 ÍGY IS 
lehet - sőt, így KELL  Z S I D Ó N A K lenni, példát 


Na, EZZEL KÉSZ.....ÁJULÁS....:)
mutatva!                               


S van még gr. Szirmai Dávid. 
Méltó az ősei örökségére.
ESTERHÁZY PÉTER 
MAGYAR NEMZETE, tehát HAZÁJA, s az 
EGY DARABKÁNYI TURÁNT KÉPEZŐ
 Kárpát-medence egyedi népének,
lakóinak ÁRULÓJA.


Ennek KÖVETKEZMÉNYEI kell legyenek!

Gróf Dr. Esterházy Orsolya jogász,
diplomata

(EGY FRÁSZT: Miss Cohanita Califorgiábul...) 

Orsolya grófleány azonban, mint Erdély Tündérkertjének rózsaszála,   vígasztaljon bennünket - termő ága Ő az egészséges, erős, küzdeni és győzni kész Magyarságunknak,ETTŐL FÜGÉTLENÜLL a geróf ESERNYŐHÁZY - mán megint aláírt valami Nádas-Kertészek típusú KONRÁDISTA hazugságot májusban, -


CSAK KAPJA BE EGY PRZEWALSKY -lóét Belső-Mongóliából!!!


*******

Nemzetünk "NON-FINNO-UGRIC" ősvalósága génjeinkben megőrzött nemes, gazdag, előkelő, - de ha kell, 


MINDENKINÉL VÉRESEBB KARAKTERÜNKNEK!!  
  ( Esterházy Petár zsidóbérenc főlabancot MEGÉRDEMRENDELTE BASZESZKU OLÁH ELNÖK IS... Írtam róla, tovább. 
  S lesz a Klubrádiós KIREKESZTŐS DUMÁJÁNAK A KLIPJE, kemény verbális terror alá veszem NEMZETEM gaz fosóparéját...!)

  8 megjegyzés:

  1. BOCSESZ,

   galutszökevények,

   de még most NINCS KÉSZ A MEEUW, ezért olly randa a szerkesztése.

   De olvasni, azt lehet! Mert ÉRTELME van....

   VálaszTörlés
  2. TERRMÉSZTESEN el van ez b...rontva,

   túlspiláztam úgy a kazár témát, mint a zsidót,

   ez valójában HÁROM BLOGBEJEGYZÉS - egységes szerkezetben (ld.: MÖM Összes Művei :),

   s hát Orsolya Méltságának sem ilyen csúnyaságok után kellene következnie...

   VálaszTörlés
  3. Orsolya, NE ÜSSÖN OLYAN NAGYON!!!!

   VálaszTörlés
  4. Aki ITTEN A MÉLYSÉGESEN KOMORR HUNSÁGUNK TRAGIKUS ÁRULLÁSAJIN RÖHÖG,

   azt ló farkához köttetem!!!

   VálaszTörlés
  5. Dr.Esterházy Orsolya= Sasha Cohen !!!

   HA nem hiszed keress rá !!!

   Na ugye ! Én megmondtam !!!

   VálaszTörlés
  6. Már tudtam ezt itt fenn, Névtelen...Mi több, AZT HITTEM , TÖRÖLTEM SASHÁT, és egy szép képit néki bennhagytam,

   de a LEXÖRNYEBB, hogy AZ A HÜLYE KURVA, aki ÁTBASZOTT,

   ÉPP MÉG ROSSZABBAT TETT, mint ami (kétségtelenül) Esterházy Petya
   bűne:

   egy XVII. századi, nagy emlékezetű Kegyelmes Asszony neve alatt

   a LÉVI Törzséből való Áron (AHARON) személyére TUDOMÁNYOSAN visszavezetett (

   - azaz: EGYETLEN ŐSAPÁTÓL VALÓ minden Kohan, de minden LÉVITA NEM! Itt jön be a Köstler-félék hülye TÜRK, KAZÁR elmélete, hogy tudniillik a "szent lévita szarba" belekavartak a türkök...Lófaszt!)

   KOHANITÁK bűnös beltenyészetéből

   való NŐT jelölt meg MAGYAR ARISZTOKRATAKÉNT!

   Hogy Tengri verje beléd az Istennyilát , idióta ribanc!

   Hanem az mán szentigaz, hogy SASHA kislány igazán GYÖNYÖRŰSÉGES!

   Voltak zsidó párkapcsolataim. Pl. Tarján Ildi, akire az arabok is nagyon buktak volna, hiszen egy ÓSZÖVETSÉGI DEBÓRA vagy Zsebóra vagy mi:
   jó cicik,(NAGYOK!), erős popsi, fekete haj, EXOTIKUS ARC, mintha a sivatagból most gyütt vóna Ildi.

   Meg más szeretőm is volt zsidó, de nem jelentős.

   VálaszTörlés
  7. Nincs olyan Esterházy Orsolya. Az Esterházy családban (mindkét ágát tekintve) egyetlen egy unoka van. Az pedig Herceg Esterházy Antal első hazásságából született gyermekének két éves fiúgyermeke, aki a családjával Ausztriában él.

   VálaszTörlés
  8. Ahogy írtam, a XVII. században élt Esterházy Orsolya nagyasszony, akkor kapták a hercegi címet az egyik ágon.

   VálaszTörlés